Gravid – læs her om undersøgelser

Med udgangspunkt i den raske førstegangsfødende kvinde med en ukompliceret