Med udgangspunkt i den raske førstegangsfødende kvinde med en ukompliceret graviditet er antal og tidspunkter for kontakter vist i tabellen nedenfor.

Flergangsfødende tilbydes i stedet for de to jordemoder kontakter i uge 35 og 37, kun én kontakt i uge 36

Som gravid tilbydes du altså tre forebyggende undersøgelser hos lægen og en opfølgende undersøgelse efter fødslen.

Undersøgelsen bookes telefonisk mellem klokken 09-12.

Vær opmærksom på at der er afsat ekstra tid til denne undersøgelse. Husk derfor at afmelde tiden, hvis du er forhindret, så tiden kan gives til andre patienter.

OBS!!! Yderligere tilbydes nakkefoldsskanning i uge 11+0 til 13+6 og misdannelsesskanning uge 18 Hvis du vil vide mere, så klik her, eller se her (www.herlevhospital.dk).

Gravid – læs her om et bud på apps til gravide, fædre med mere på sundkom.dk

Indledende undersøgelse uge 6-8

Foretages fortrinsvis hos Lars kl. 8.15 eller kl. 13.15. Der tages blodprøver og udfyldes dele af vandre- og svangrejournalen.Ved ankomsten skal du foretage en urinprøve og veje dig.

Første undersøgelse i uge 7-10

Blodprøve svarene blive oplyst og vandre- og svangrejournalen færdiggøres, og der orienteres om fosterdiagnostik.

Uge 13-15  Jordemoder
Uge 21   Jordemoder
Anden undersøgelse 25 uger

Snak om det hidtidige graviditetsforløb, og om de kommende måneder. Helbredsundersøgelse med vurdering af livmoders størrelse (udvendig), blodtryk. Evt. blodprøve. Ved ankomsten skal du foretage en urinprøve og veje dig.

Uge 29    Jordemoder
Tredje undersøgelse 32 uger

Vurdering af den generelle trivsel, behov for aflastning, snak om den forestående fødsel og barselsperiode. Helbredsundersøgelse med vurdering af livmoders størrelse (udvendig), blodtryk. Ved ankomsten skal du foretage en urinprøve og veje dig.

Uge 35    Jordemoder
Uge 37    Jordemoder
Uge 39    Jordemoder
8 uger efter fødsel

Vurdering af tilstanden efter fødslen. Snak om prævention, gener fra bristninger, problemer med at holde på vandet/afføring. Og gynækologisk undersøgelse tilbydes. Hvis celleprøveundersøgelsen har været udskudt pga. graviditet, tilbydes dette også.

www.sundhed.dk graviditetsundersøgelser

www.nakkefold-herlev.dk

Klik her for at gå til sundhedsstyrrelsens hjemmeside med information til gravide

continue reading

Related Posts