Der er fundet potentielt sundhedsskadelige (carcinogene) urenheder i flere varianter af medicin med det aktive stof valsartan (A2A), som typisk gives for hypertension og hjertesvigt.

Patienter, der er i behandling med de berørte lægemidler (det er valsartan fra tre firmaer, altså ikke alle valsartan produkter), er af Lægemiddelstyrelsen blevet bedt om at kontakte deres læge snarest muligt for at blive skiftet over på anden medicin. Man har optalt, at det handler om ca. 1200 patienter i alt.

De tre firmaers produkter kan findes på følgende liste: Medicinliste_blodtryksmedicin_med_valsartan-produkter_der_tilbagekaldes

Al salg af de berørte lægemidler er ved at blive stoppet fra de danske apoteker, og det er muligt, at tilbagekaldelsen kommer til at komme helt ud på enkeltbrugerniveau.

Læs mere i denne pressemeddelelse fra Lægemiddelstyrelsen, der bl.a. indeholder relevant information til læger: Læs pressemeddelelsen her

Du kan holde dig opdateret om udviklingen i sagen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: https://laegemiddelstyrelsen.dk

continue reading

Related Posts